Reclame sms-diensten moet aan banden gelegd worden

Geplaatst op 07-10-2008 om 09:00

De sms-branche eist strenge richtlijnen voor reclame-uitingen van sms-aanbieders. De sms-code die eerder werd ingediend bij de Reclame Code Commissie omvat een stapsgewijze omschrijving waar een reclame aan moet voldoen en wat uit den boze is.

Binnen enkele weken vindt er een gesprek plaats waarin eventuele kanttekeningen vanuit de Reclame Code Commissie besproken worden. De sms-branche diende de code in die nu door de stichting geaccepteerd moet worden.

Het bestuur van de stichting wilde eerder nog weinig kwijt over de inhoud van de code die nu ter beoordeling bij het bestuur ligt. Inmiddels zijn de eisen die de branche stelt wel bekend. De code moet duidelijke criteria stellen aan de reclame voor sms-diensten om misleiding bij de gebruiker over onder meer de prijs van de dienst te voorkomen.

Template

Hiervoor stelt de sms-branche naast een template voor een televisiereclame, ook een voorbeeld op voor online reclame. Bij een site die zich richt op kinderen moet er duidelijk worden gemaakt dat het om reclame gaat. Ook moet in de wervingstekst opgenomen worden dat het om een abonnementsvorm gaat wanneer dit het geval is. Bij het aanmeldscherm worden eisen gesteld aan onder meer de minimale grootte van 'kleine lettertjes'. De bijlage gaat zelfs zo ver eisen te stellen aan de kleurstelling om de boodschap duidelijk over te brengen. Lichtblauwe tekst op een donkerblauwe achtergrond is bijvoorbeeld niet toegestaan.

De sms-code die wordt toegevoegd aan de Nederlandse Reclame Code moet het mogelijk maken voor gebruikers om rechtstreeks een klacht in te dienen. Op dit moment kan de ontvanger met een klacht enkel nog terecht bij de eigen operator.

"Als er opmerkingen zijn moeten we kijken of we die wel of niet willen verwerken. Daarna wordt het aangenomen en valt het onder de vleugel van de Reclame Code Commissie", aldus Jilles van den Beukel, voorzitter van de stichting sms-gedragscode.

Gedragscode

Er is momenteel al wel een sms-gedragscode. Van den Beukel: "Onze eigen code staat niet rechtsreeks open voor een klacht. Die moeten worden ingediend via de operator van de gebruiker." De operator moet de boodschap overbrengen naar de volgende schakel in de keten, de sms-aanbieder. Deze moet de klant schadeloos stellen. Binnen twee dagen moet de overtreding stop zijn gezet. Is dit niet het geval dan kan de operator de klacht bij de Geschillencommissie Handhaving onder de aandacht brengen. Die commissie kan een sanctie opleggen. Van den Beukel: "In de loop van de maand wordt de eerste zaak behandeld. De gedragscode loopt pas sinds de zomer, maar alle gevallen zijn tot nu toe nog binnen twee dagen opgelost."

Deze sms-gedragscode gaat over zaken hoe je als partij moet communiceren. Bij een reclame moet bijvoorbeeld worden vermeld hoeveel sms'jes worden verstuurd en hoeveel dat de gebruiker kost. Met de nieuwe reclamecode wordt ook vastgelegd waar partijen zich aan moeten houden bij het maken van reclame voor sms-diensten. Een banner op een site mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn. Met de nieuwe reclamecode voor sms-diensten kan de gebruiker rechtstreeks een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

De stichting beoordeelt aan de hand van de Nederlandse Reclame Code of een bepaalde reclame in strijd is met de code (PDF).De regels in de code worden vastgesteld in overleg met adverteerders, reclamebureaus en media. De Nederlandse code bestaat uit een algemeen en een bijzonder gedeelte. In het algemene gedeelte staan de hoofdlijnen waarin onder meer staat dat reclame niet mag misleiden en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Het bijzondere gedeelte, waaronder een sms-code zou vallen, is aanvullend en gaat over specifieke producten en diensten.

bron: Emerce
snel geld verdienen met binaire opties
 

Veel gezocht

 

Nieuwsbrief

Ik wil mij aanmelden voor de SMS Afzeggen nieuwsbrief

 

Laatste Nieuws

Aanpak van sms-dienst...
Herziene Reclamecode ...
OPTA beboet spammer
Sms-aanbieders moeten...
Ongewilde sms-dienste...
Vodafone blokkeert sm...
Opt-out voor sms-dien...
Betere bescherming te...
Blokkeren premium-sms...
Volop onderzoek naar ...