Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van de smsafzeggen.nl site zijn deze voorwaarden van toepassing. Gebruik van de smsafzeggen.nl site houdt aanvaarding van de voorwaarden door de deelnemer of bezoeker van de smsafzeggen.nl site in. Wij behouden ons het recht voor om zonder bericht de smsafzeggen.nl site als mede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de smsafzeggen.nl site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de smsafzeggen.nl site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te onderhouden. SMS Afzeggen sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de smsafzeggen.nl site verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. SMS Afzeggen behoudt zich het recht voor de informatie op de site aan te passen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, zonder daarvan de bezoekers van de site vooraf op de hoogte te stellen. Smsafzeggen.nl heeft geen banden met de organisaties van de smsdiensten vemeld op deze website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen verstuurde smsberichten.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de smsafzeggen.nl site, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan SMS Afzeggen en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de smsafzeggen.nl site worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van SMS Afzeggen.

Beschikbaarheid
SMS Afzeggen spant zich in om de sites zo goed mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van sites.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 

Veel gezocht

 

Nieuwsbrief

Ik wil mij aanmelden voor de SMS Afzeggen nieuwsbrief

 

Laatste Nieuws

Aanpak van sms-dienst...
Herziene Reclamecode ...
OPTA beboet spammer
Sms-aanbieders moeten...
Ongewilde sms-dienste...
Vodafone blokkeert sm...
Opt-out voor sms-dien...
Betere bescherming te...
Blokkeren premium-sms...
Volop onderzoek naar ...